O Giovannini
 

Picerija-Ristorante Giovannina je restavracija z lepo in zanimivo zgodovino, katero Vam jo elimo zaupati...

Neko? je ivel gospod z imenom IVAN JOHAN, po poklicu pek iz dolenjskega. Leta 1918 je v Seani sluil vojaki rok in tam spoznal gospodi?no ANO TOK. Preselila sta se v Maribor in v kraju Pobreje ustvarila pekarno. Rodili sta se jima h?erki IVANKA in ANA DIMC.

Okoli leta 1928-1930 so se preselili v Kamnico, kjer so kupili hio. Ta zadnja, v tako imenovani Slepa ulica.   Iz katere so prav tako ustvarili pekarno.  Ta ?as, pa je iz Ribnice na Pohorju ,  v Kamnico priel g. OSRAJNIK, po poklicu pek. Gospod Osrajnik se je spoznal z Dimcovo h?erko Ivanko in ?ez ?as od g. Dimca odkupil to pekarno v Slepi ulici. 

G. Ivan-Johan Dimc pa je s tem denarjem, od prodaje pekarne, leta 1934 za?el graditi hio ob cesti Maribor - Dravograd.     In iz nje naredil takrat  "buffet"  in  trgovino meanega blaga  J.A.DIMC  (Johan.Ana.Dimc).

Leta 1940, v ?asu 2. Svetovne vojne, so Nemci druino Dimc izselili v Srbijo Kragujevac.  Nemci so do leta 1945 hio uporabljali za skladi?enje blaga.  Leta 1945 se je druina Dimc vrnila v svojo hio, Koroka cesta 210 in obnovila desni del hie.  Poimenovali so jo  Kr?ma pri Mariborskem otoku. Dimc Ivan.

Po letu 1952 so gostilno dajali v najem: gostinstvo Turist, Kav?i?u in Sobo?an Mariji.

Leta 1975 je gostilna pripadala ga. Kristini (Beba) krlec.

Gostilna je dobila ime Pri Fijakerju saj so se tukaj vedno ustavljali ko?ijai relacije Maribor-Dravograd. Po?ivali konje, sami pa so jedli in pili.

Leta 1990 je Kristina (Rahten) krlec gostilno odkupila in v njej delala sama s sinom Maksom Rahtenom, po katerem je gostilna dobila ime "Max".

Leta 2006 so gostilno prodali gospe Drma? Rajh Ivanki. Ga. Ivanka je gostilno preuredila v Picerijo in Restavracijo, ter jo poimenovala po svojem imenu Ivanka italijansko Giovanna.

Leta 2007 je gostilna la v najem gospodu Davorinu Verli?u vse do konec leta 2011.

 

S pri?etkom aprila 2014 je ponovno zaivela picerija z novo najemojemalko ga. Laro trpin iz Portoroa.

 

 
   

Všečki Facebook


Zadnja galerija

photo2
Picerija Giovannina 2014

Anketa

Kaj vam je pri hrani najbolj pomembno?

Da je okusna. - 33.3%
Poceni izbira! - 16.7%
Da je hitro pripravljena. - 0%
Kvalitetna postreba! - 0%
Da je tako dobra, da bi si jo privo?ili e jutri! - 50%

Skupno število glasov: 6

facebook
Picerija-Ristorante Giovannina najdete tudi na Facebook-u !!!Facebook